middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • 한국어

Akoestiek of geluidversterking?

SIAP beïnvloedt de akoestiek van een  zaal of ruimte door deze aan te vullen met elektronisch gegenereerde geluidreflecties die samen met de van nature aanwezige geluidreflecties de gewenste totale akoestiek maken (elektronisch akoestische architectuur). SIAP zet dus géén kunstmatige akoestiek bovenop de bestaande akoestiek, maar vormt er juist één geheel mee. Daarom ook klinkt de SIAP-akoestiek niet als versterking van het geluid en is er geen overgang hoorbaar tussen de akoestiek van de zaal of ruimte zelf en de SIAP aanvulling.

Akoestiekaanvulling  voorziet een ruimte van aanpasbaarheid van de akoestiek aan uiteenlopende gebruiksdoelen (d.w.z. variabele akoestiek voor verschillende
soorten voorstellingen, muziek e.d.)

en/of verbetert de akoestiek voor een specifieke gebruik. Bij geluidversterking wordt het directe geluid van artiesten op het podium versterkt, met als doel dit luider te maken voor betere hoorbaarheid, verstaanbaarheid e.d., om welke reden de invloed van geluidreflecties en nagalm van de zaal zoveel mogelijk wordt beperkt.

Door middel van geluidversterking wordt de hoorbaarheid van het directe geluid met extra luidheid verbeterd. Met andere woorden, de geluidenergie zit in het vroege geluid; het daarna komende geluid blijft – zoveel als mogelijk is – ongemoeid. Een SIAP systeem is geen geluidversterking, het heeft juist tot doel de akoestiek van een zaal of ruimte te beïnvloeden. Met andere woorden, SIAP beïnvloedt niet het directe geluid, het voegt reflecties toe om de ruimte mooi te laten klinken. SIAP laat het directe geluid ongemoeid; SIAP vult alleen het latere geluid aan: de akoestiek van de ruimte. SIAP elektronisch akoestische architectuur is dan ook geen alternatief voor geluidversterking. Geluidversterking en SIAP-akoestiek kunnen onafhankelijk van elkaar maar ook aanvullend op elkaar gebruikt worden. Ga terug…

Middle