middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • 한국어

 

Veelgestelde vragen

Vaak worden vragen gesteld over de SIAP processor, SIAP systeem ontwerp, SIAP installatiewerk en de inregeling van een SIAP systeem. Onderstaand worden de belangrijkste vragen beantwoord:

 

Algemeen

Nee, dit is meestal niet nodig. Een kwalitatieve beschrijving van de natuurlijke akoestiek is voldoende. Wanneer bepaalde akoestische problemen bekend zijn, dan is het wel aanbevelenswaardig om ons daarover vooraf te informeren. Problemen kunnen bijvoorbeeld zijn gebrek aan geluidverstrooiing, flutter echo’s, slecht gekoppelde ruimten (zoals onder balkon gebieden met een laag plafond) enz.

Normaal gesproken kan een SIAP systeem in drie à vier opeenvolgende werkdagen worden ingeregeld. De eerste dag wordt besteed aan visuele en technische controle van het installatiewerk van het systeem, bijvoorbeeld of alles qua positie en montagewijze in uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp en controle op de juiste werking. Vervolgens begint de eigenlijke inregeling, die onder andere omvat: egalisatie, luidspreker balans, totale en locale luidheid enz.

De inregeling wordt gedaan met onze eigen apparatuur (laptops, geluidniveaumeters, UTP kabel e.d.). Wij vragen om voor ons op een representatieve plaats in de zaal een tafel en een paar stoelen te plaatsen, meestal de geluidregieplek. Voor zalen buiten Nederland en omliggende landen, vragen wij de opdrachtgever als meetgeluidbron een geschikt luidsprekersysteem op het podium, met bijbehorende eindversterker(s) beschikbaar te stellen, microfoonstatieven, audio kabel e.d.

De objectieve inregeling is gebaseerd op gedegen kennis van akoestiek en muzikale luisterervaring. Voor fijnregeling, zeg maar de subjectieve inregeling, verdient het de voorkeur om gedurende een dag of twee extra, aansluitend op de objectieve inregeling, de beschikking te hebben over “ levende” muziek op het podium. Samen met enige luisteraars in de zaal (bijvoorbeeld de opdrachtgever, adviseur, dirigent, technici enz.) kunnen de presets dan fijngeregeld worden.

Ook een system met budgetbeperkingen voldoet aan de vereiste nagalmtijden en geluidkwaliteit die men van een SIAP system verwacht. Een budgetbeperkt system kan gekenmerkt worden door een kleiner aantal processoruitgangen. Het aantal luidsprekers kan wat kleiner zijn dan als optimaal wordt bewschouwd voor een gelijkmatige geluidverdeling. En andere budgetoplossing kan bijvoorbeeld gevonden worden door keuze van audio-apparatuur (microfoons, versterkers, luidsprekers) met een iets lager kwalitietsniveau dan de gebruikelijke “high end” apparatuur in SIAP systemen. De opdrachtgever kan er echter zeker van zijn dat de akoestische prestaties van zijn SIAP systeem zullen voldoen aan de hoge eisen die SIAP als bedrijf hoog houdt.

De SIAP systeemontwerpen beperken zich niet tot bepaalde apparatuurmerken! Gangbare professionele audioapparatuur uit de hogere kwaliteitsklasse met voor toepassing in een SIAP systeem geschikte prestatiespecificaties kan worden goedgekeurd. Apparatuur wordt op het kantoor van SIAP Acoustic Systems gemeten, gehoormatig beproefd en bij positief resultaat goedgekeurd: microfoons, versterkers, luidsprekers. Een overzicht van reeds goedgekeurde apparatuur wordt op verzoek door middel van een ingevuld contactformulier toegezonden. Mocht u andere merken of apparatuurtypes willen toepassen, dan zullen wij die graag voor goedkeuring op ons kantoor testen, nadat eerst de door de fabrikant opgegeven technische specificaties zijn beoordeeld (specificatieblad).

Ja! Omdat SIAP geheel gebaseerd is op TCP/IP communicatie, is de processor eenvoudig te integreren in andere matrix systemen zoals Sound Web of Media Matrix. Verder maakt de TCP/IP communinatie integratie van SIAP in geluid besturingssystemen zoals Crestron en AMX.

Inherent aan het SIAP concept leidt het algemene achtergrondgeluid in een zaal niet tot problemen, behalve natuurlijk als dit reeds besxhouwd wordt als te hoog voor normal zaalgebruik. De SIAP (richt) microfoonconfiguratie versterkt het achtergrondgeluid niet meer dan de niveauverhoging van de nagalm door het systeem en meestal minder. In tegenstelling hiermee zou het opvangen van het geluid in het diffuse geluidveld (nagalmveld) onnatuurlijk zijn door recirculatie van van zaal geluid, iets wat in natuurlijk akoestiek nu eenmaal niet voorkomt (behalve natuurlijk een flutterecho!). Bovendien, als het klimaatinstallatie geluid zou worden opgevangen, zou dit met nagalm worden bewerkt. Om dergelijke problemen te voorkomen worden de microfoons meestal niet in het diffuse geluidveld geplaatst. Behalve voor ondersteuning van gezang van kerkbezoekers, waarvoor echter een andere microfoontechnologie wordt toegepast.

Middle