middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • 한국어

 

Waarin SIAP zich onderscheidt van andere systemen?

Het SIAP systeem is vanaf 1988 ontwikkeld om een aantal redenen. Samengevat komen deze hierop neer:

1.  Het eerste fundament van het SIAP systeem is dat de door het systeem opgewekte nagalm wordt opgebouwd uit geluidreflecties zoals deze in een natuurlijke akoestiek voorkomen.

Er was en is nog steeds geen ander systeem dan SIAP op de markt dat technisch zó geavanceerd is, dat men dit weet te realiseren. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk gelegen in het feit dat het SIAP systeem is voortgekomen uit de kennis en ervaring verenigd in dezelfde persoon als akoestisch en elektro-akoestisch adviseur (Wim Prinssen, octrooihouder). Vanuit die kennis is vastgesteld dat elk procedé dat technieken moet gebruiken die een natuurlijke akoestiek niet voorkomen, tot op het gehoor goed waarneembare concessies leidt.

Enkele voorbeelden van procedés die in een SIAP systeem om goede redenen niet voorkomen zijn:

1.1  Recirculatie van luidsprekergeluid terug naar de microfoons, waarmee de galm wordt verdicht om meer “reflecties” te suggereren dan er in werkelijkheid kunnen worden gemaakt. Recirculatie komt in natuurlijke galm niet voor en manifesteert zich in het bijzonder in kleuring, een metalige naklank. Dit is een fundamenteel verschil met andere systemen.
Dit verschil maakt ook dat de SIAP nagalm volledig onder controle is en dus niet beïnvloed wordt door de zaalbezetting (wel of geen publiek).

1.2  Tijdvariatie. Het variëren van de tijdvertraging van de reflecties die het systeem genereert, om daarmee een groter aantal reflecties te suggereren dan de systeemprocessor kan maken én  tevens om daarmee het rondzingrisico te beperken (zie ook het vorige punt 1.1). Hiermee wordt voor het gehoor de zaal qua vorm en afmetingen gevarieerd tijdens de muziek. In de natuur hebben geluidreflecties in een zaal dus géén variabele, maar juist een vaste tijdvertraging, die bepaald wordt door de zaalvorm (breedte, diepte, hoogte; verstrooiende vlakken, decoratie, geluidabsorptie van de aanwezige materialen e.d.). SIAP gebruikt deze methode uitdrukkelijk niet. Dit is een fundamenteel verschil met andere systemen.

Tijdconstante nagalm behoudt de helderheid van de klank zoals die voor goede concertzalen kenmerkend is. Tijdvariante nagalm heeft een wat “wolliger” klank: minder helder/doorzichtig én minder ruimtelijk. Overigens heeft SIAP de faciliteit van tijdvariatie wel beschikbaar, voor een situatie c.q. preset waarbij zo’n wollige klank gewenst is. De praktijk leert echter dat dit zo goed als nooit voorkomt. Een verschil tussen SIAP en andere systemen is, dat bij SIAP tijdvariatie niet nodig is voor de werking van het systeem (voorkomen van kleuring door rondzingen), maar dat tijdvariatie kan worden toegepast indien daar klankmatig aanleiding voor is.

1.3  Een verschil met andere systemen is dat SIAP luidsprekers complete reflectiepatronen weergeven: vroege en late reflecties vormen één “omhullende”. Er zijn dus geen afzonderlijke vroege-reflectie-luidsprekers en nagalmluidsprekers.

N.B.: Omdat het SIAP systeem dus tijdconstant is, is er géén risico op zwevend uitklinken van bijvoorbeeld pianosnaren die hun eigen uitklinkgedrag hebben. SIAP heeft, in tegenstelling tot de tijdvariante systemen, óók voor mensen met een absoluut gehoor een natuurlijke klank (pianisten, pianostemmers!; voor hen hoeft het systeem niet te worden uitgeschakeld).  Men zegt wel van SIAP: dit systeem is “pianocompatibel”.

2.  Het tweede fundament van het SIAP systeem is dat het erom gaat de akoestiek van de
betreffende zaal aan te vullen, niet een complete akoestiek er overheen te zetten.

2.1  Het SIAP systeem vult voor elk specifiek gebruiksdoel (spraak, kamermuziek, orkest, koor enz.) de geluidreflecties aan, die samen met de natuurlijke reflecties van wanden, plafond, vloer e.d., tot de gewenste akoestiek leiden. Daardoor ontstaat één totale akoestiek en is de nagalmtoevoeging dus geen afzonderlijk hoorbaar “effect”. Met andere woorden, het unieke karakter van de zaal blijft behouden, terwijl de akoestiek optimaal is gemaakt voor het betreffende gebruik van het moment. De zaalakoestiek en de SIAP aanvulling grijpen naadloos in elkaar, als één geheel.

2.2  De SIAP processor genereert elke geluidreflectie afzonderlijk; deze is dus geen herhaling van een voorgaande, met wat aanpassingen. Voor het invullen van de ontbrekende reflecties beschikt de SIAP processor over een aantal onafhankelijke kanalen, met ieder een eigen op maat voor de zaal gemaakte reflectiepatroon. Afhankelijk van de zaalgrootte, aantal balkons, afzonderlijk podiumgebied (bijvoorbeeld orkest in een toneeltoren), wordt de processorversie gekozen. De basis wordt gevormd door een 32-kanaals processor voor kleine en middelgrote zalen. Grote(re) zalen krijgen  een 48- of 64-kanaals uitvoering. SIAP kan met een kleiner aantal kanalen volstaan (bijvoorbeeld 16- of 24-kanaals), maar de kostenbesparing weegt naar de mening van SIAP Acoustic Systems B.V. niet op tegen eventuele concessies ten aanzien van het kwaliteitsniveau. Met andere woorden, SIAP Acoustic Systems doet aan de kwaliteit geen concessies.

3.  Het derde fundament van het SIAP systeem is dat de broninformatie behouden blijft.

3.1  Elke SIAP microfoon bestrijkt het gehele podium/speelvlak. Met toepassing van 2 tot 6 microfoons – het aantal is afhankelijk van de podiumgrootte – is het mogelijk om de richtingsinformatie van de geluidbronnen musicus, zanger, spreker) in de aangevulde akoestiek te behouden. Bij een SIAP systeem is het zo dat de toeschouwer zijn/haar ogen kan sluiten en toch exact de juiste plaats van de bron kan bepalen, die dus klopt bij het openen van de ogen. Bij bewegende bronnen (rondlopende zanger, acteur of musicus) klopt de bronlokalisatie altijd precies. Tijdens SIAP systeem demonstraties is dit altijd weer een mooie beleving.

3.2  De meeste SIAP systemen hebben 4 microfoons, die dus elk afzonderlijk het gehele speelvlak gelijkmatig bestrijken. Daarmee wordt de (orkest)balans behouden. Een bijkomend voordeel is dat bij uitval van een of een paar microfoons, het systeem toch alle muziek blijft weergeven. Juist door het kleine aantal microfoons kon de keuze vallen op de hoogste kwaliteit studio-condensator microfoons (Sennheiser MKH serie, Schoeps, Neumann e.d.). Het relatief hoge prijsniveau is daardoor geen beletsel.

Middle