middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • 한국어

SIAP systeeminstallatie

Het installeren van een systeem voor elektronische variabele akoestiek in een bepaalde zaal is
vanzelfsprekend maatwerk. Daarom maakt SIAP eerst een systeemontwerp en een bijbehorende
offerte, voordat de opdracht wordt verleend.

Installation

Voor een systeemontwerp zijn meestal geen akoestische metingen nodig. Een tekening van de zaal en een kwalitatieve beschrijving van de natuurlijke akoestiek van de zaal zijn meestal voldoende. Het is wel raadzaam om bekende akoestische problemen te melden, zodat daarmee rekening kan worden gehouden.

Na acceptatie van de offerte wordt de Mark IV processor door SIAP geconfigureerd voor de zaal. Deze wordt samen met het bedieningspaneel naar een lokaal installatiebedrijf gestuurd. Dat kan de huisinstallateur van de zaal zijn.

Het installatiebedrijf (of onze onderaannemer) plaats en installeert de benodigde microfoons, luidsprekers, bekabeling, versterkers, racks en sluit deze aan op de SIAP processor. Het bedieningspaneel wordt geplaats op een aan te geven gewenste positie.

Het SIAP systeem wordt in drie à vier opeenvolgende werkdagen ingeregeld door specialisten van SIAP. De eerste dag wordt besteed aan visuele en technische controle van het installatiewerk, ook worden de luidsprekergroepen gebalanceerd. Vervolgens begint de eigenlijke objectieve inregeling: die is gebaseerd op gedegen kennis van akoestiek, veel metingen en omvat onder andere egalisatie, luidsprekerbalans, totale en lokale luidheid. De akoestische parameters van de zaal (beginmeting) zijn het uitgangspunt voor de inregeling. SIAP maakt meestal gebruik van zijn eigen apparatuur. Voor zalen buiten Nederland, wordt de opdrachtgever gevraagd om een geschikt luidsprekersysteem als meetgeluidbron op het podium te plaatsen, met bijbehorende eindversterker(s), microfoonstatieven, audio kabel e.d.

Voor de fijnregeling, (subjectieve inregeling), verdient het de voorkeur om aansluitend gedurende een dag of twee extra de beschikking te hebben over “levende” muziek op het podium. Samen met enige luisteraars in de zaal (bijvoorbeeld de opdrachtgever, adviseur, dirigent, technici enz.) kunnen de presets dan fijngeregeld worden. De meetgegevens en theoretische getallen zijn meestal niet voldoende voor wat het menselijke oor "correct" en goed vindt. Met deze laatste fijnregeling worden de akoestiekstanden tot in detail geoptimaliseerd.

Op de laatste dag wordt er een uitleg gegeven over gebruik van het SIAP systeem aan de mensen die het systeem zullen gaan bedienen.Middle