middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • 한국어

Hoe werkt het SIAP systeem? – Infographic

In onderstaande infographic is een visualisatie van het systeem afgebeeld.

Klik op de onderstaande links voor een korte uitleg van het betreffende onderwerp.

Technique

Het geluid wordt opgevangen door een klein aantal microfoons die hoog boven de voorzijde van het podium hangen (meestal zijn dat er vier). Alle microfoons bestrijken het gehele podium/speelvlak gelijkmatig. Deze leiden het podiumgeluid van de artiesten, orkest, koor e.d. met alle informatie zoals de plaats van de bron(nen) op het toneel en hun klankkleur naar de SIAP processor. Door de juiste bronlokalisatie en richtingsinformatie blijft balans en lokalisatie van acteurs, instrumentalisten en/of een heel orkest exact kloppen met de werkelijkheid. Dit systeemontwerp laat toe dat er bij onverhoopte uitval van een microfoon toch muziek blijft klinken. Door het kleine aantal microfoons worden de hoogste kwaliteit microfoons ingezet (Sennheiser MKH, Neumann, Schoeps e.d.). Bijkomend voordeel is dat er geen ring of truss met veel microfoons hoeven worden geplaatst, waarbij de zichtlijnen in het gedrang zouden kunnen komen.

De SIAP processor is een zeer krachtig geluidbewerkings ”systeem”. Gebaseerd op de gewenste akoestiek wordt het geluid voorzien van de juiste tijdvertragingen, filters en nagalm-fijnstructuur. De processor beschikt hiervoor over een groot aantal afzonderlijk programmeerbare kanalen. Voor elk kanaal wekt de processor miljoenen unieke reflecties per seconde op en geeft deze live (real-time) in de zaal weer. Dit zorgt voor een hoge dichtheid (resolutie) van het geluid. Op dit SIAP werkingsprincipe is wereldwijd octrooi (patent) verleend.

De Mark IV processor is er in verschillende uitvoeringen. De keuze van de uitvoering wordt bepaald door de zaalgrootte, het aantal balkons, de grootte en de eventuele aanwezigheid van een afzonderlijk podiumgebied. De basis wordt gevormd door een 32-kanaals processor voor kleine en middelgrote zalen. Grote(re) zalen krijgen een 48- of 64-kanaals uitvoering.

Het SIAP systeem is zeer gebruiksvriendelijk. Er hoeft geen speciale kennis in huis te zijn om het SIAP systeem te bedienen. Er kan via een bedieningspaneel eenvoudig (ook draadloos) worden geschakeld tussen diverse akoestische standen, bijvoorbeeld: (onversterkte) spraak zoals toneel, operette/kameropera, opera/klassiek ballet, klassieke kamermuziek, niet-klassiek onversterkt ensemble, kamerorkest, groot orkest, koor/vocaal ensemble. Net zo makkelijk kan er geschakeld worden tussen (film) surround standen en zelfgemaakte standen.

De processor genereert een akoestiek die de hele zaal (en orkest en/of podium) omspoelt. Dit geluidveld, dat exact overeenkomt met de ingestelde nagalmtijd en bijbehorende nuances, vormt samen met (het karakter van) de zaal zelf de optimale akoestiek. De SIAP processor creëert dit geluidveld door reflecties, nagalm op exact dezelfde wijze op te bouwen als de natuurlijke reflecties en nagalm in een zaal zelf.

Het geluid wordt via hoogwaardige en krachtige versterkers, en zo’n 50 tot 200 luidsprekers verdeeld over de wanden en het plafond in de zaal weergegeven. Alle individuele luidsprekers dragen één of twee procent bij in de totale geluidbijdrage waardoor elke individuele luidspreker onhoorbaar wordt en niet te lokaliseren is.

Uiteraard wordt het uiterlijk van de betreffende zaal gerespecteerd en besteden wij zorg en aandacht aan kleur en eventueel vormgeving van de op -en inbouwluidsprekers, zodat deze zo veel mogelijk mooi wegvallen in het ontwerp van de zaal.

SIAP zorgt door het natuurlijke procedé voor behoud van natuurlijk bronbalans, de correcte lokalisatie en klankkleur van bronnen op het podium (instrumenten, zangers, acteurs). Bij een SIAP systeem is het zo dat de toeschouwer zijn/haar ogen kan sluiten en toch exact de juiste plaats van de bron kan bepalen, die dus klopt bij het openen van de ogen. Bij bewegende bronnen (rondlopende zanger, acteur of musicus) klopt de bronlokalisatie altijd precies.

Uiteraard wordt het uiterlijk van de betreffende zaal gerespecteerd en besteden wij zorg en aandacht aan kleur en eventueel vormgeving van de op -en inbouwloudsprekers, zodat deze zo veel mogelijk (mooi) wegvallen in het ontwerp van de zaal.

 

 

Middle