middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • 한국어

Kerkakoestiek

De karakteriestieke akoestiek van kerken kan erg mooi en gewenst zijn, anderzijds kan het juist nadelen hebben t.o.v. van de spraak (spraakverstaanbaarheid). Het ontstaan (de bouw) van kerken heeft de afgelopen eeuwen o.a. geleid tot fantastische muzikale composities voor o.a. orgel en zang.

Kerkenbouw en muziek hebben elkaar als het ware ‘bevrucht’. Door de tijd heen zijn er veel kerken die niet meer de gewenste akoestiek hebben. Vaak heeft dit te maken met de bouwhistorie ( zoals herstel van oorlogsschade / aanpassingen door veranderd gebruik) en is de akoestiek van deze (soms eeuwenoude kerken) helaas ten dele verloren gegaan. Voor spraak kan dit gunstig zijn, voor (gedragen) muziek juist ongustig.

Bij het ontbreken van een mooie akoestiek komen zowel het orgel als het koor, instrumentalisten en samenzang van de aanwezigen niet optimaal tot hun recht. Zij klinken te “droog” door te weinig nagalm.

SIAP heeft speciaal voor kerken die ‘te droog’ zijn een integrale oplossing ontwikkeld om zowel de spraak (verstaanbaarheid) als de akoestiek (o.a. nagalmtijdverlenging) precies te krijgen zoals men wil. Deze oplossing biedt zowel akoestiek als spraakverstaanbaarheid verbetering tegelijkertijd (dynamische variabele akoestiek). Hierdoor krijgen alle musici, de sprekers en de gemeenschap weer de fijne (akoestische) beleving die het bezoek bij de kerk extra waardevol maken. De kerkdienst wordt een gezamenlijke, integrale beleving.

Het SIAP systeem voor kerken voorziet in hoogwaardige spraakversterking, muziekweergave en variabele akoestiek. De spraakversterking maakt dus integraal onderdeel uit van de installatie. Het mooie en bijzondere is dat de spraakversterking en de SIAP akoestiek hand in hand gaan. Simpel gezegd werkt dit zo:

Als er een akoestiekstand actief is (bijvoorbeeld 3,0 seconden) klinken orgel, koor en samenzang mooi: een vol en “dragend” geluid. Maar zo’n galmende akoestiek is ongunstig voor de verstaanbaarheid van spraak (het galmt dan immers teveel; de verstaanbaarheid gaat als het ware ten onder in de galm). Voor een goede verstaanbaarheid van spraak is juist een korte nagamtijd optimaal, zo’n 1 seconde. Dit zijn nogal uiteenlopende – in feite tegenstrijdige – akoestische eisen. Op momenten dat een voorganger (predikant) of lector zijn microfoon bespreekt, wordt de SIAP “spraakfunctie” geactiveerd en wordt gelijktijdig SIAP “akoestiekfunctie” (nagalmverlenging) automatisch zodanig verzwakt dat de verstaanbaarheid van de spreker optimaal is. Dit is heel prettig want hiermee blijft de akoestiek aanwezig op het moment van spreken, maar gaat deze automatisch even “op een laag pitje”. Voordeel hiervan is dat de akoestiek niet uitgeschakeld hoeft te worden om een goede verstaanbaarheid te creëren. Het uitschakelen van de akoestiek is sowieso (zeer) ongewenst omdat dit voor aanwezigen erg verwarrend kan zijn, daarbij moet de ruimte blijven klinken zoals deze klinkt.

Samenzang

Met enkele extra microfoons wordt ook de zang van de bezoekers opgevangen en meegenomen in de akoestiek. Orgel, koor en bezoekers worden allemaal deel van de akoestiek, zoals het in een kerk (die van zichzelf voldoende gewenste nagalm heeft) ook hoort te zijn. De onderlinge natuurlijk balans van orgel, koor en meezingende gemeenteleden blijft behouden.

Vanzelfsprekend behoort tot deze integrale oplossing ook dat het SIAP systeem gekoppeld is met faciliteiten zoals de ringleiding voor slechthorenden, kerkradio / internet en kwalitatief hoogwaardige (CD en/of MP3-)opname. In kerken waar bijvoorbeeld een muziekgroep (band) een dienst opluistert, kan deze automatische functie ook in het SIAP systeem geïntegreerd worden. Bijvoorbeeld in combinatie met een mengpaneel dat door een eigen technicus bediend wordt en (eventueel eigen luidsprekers).
De SIAP variabele akoestiek werkt als één geheel samen met de akoestiek van de kerk zelf.

Esthetiek

De microfoons en luidsprekers worden zo onzichtbaar mogelijk en met veel respect voor het interieur esthetisch verantwoord ingebouwd. In kerken met een (rijks)monumentaal karakter is discrete inbouw extra belangrijk. Dus geen boxen tegen de gewelven of op de muren (voor zover mogelijk). Onze kennis van kerkgebouwen en ervaring hierin maken de subtiele inbouw mogelijk.

Te veel nagalmtijd / slechte verstaanbaarheid

Kerken die juist “te veel” nagalmtijd hebben, kunnen mogelijk toch een verbetering realiseren met een goed richtend spraakversterkingssysteem. Verder hebben wij ervaring met kerken waarin men van bijvoorbeeld 5,0 seconden nagalmtijd graag terug wilde naar 1,1 seconde nagalmtijd (bijv. door herbestemming van het gebouw). Dit zodat spraak- en muziekversterking weer mogelijk zijn. Vervolgens heeft men daarna een SIAP systeem laten installeren om het orgel toch de oorspronkelijke 5,0 seconde nagalmtijd te kunnen bieden.

Wij kunnen een ontwerp en adviesrapport opstellen aan de hand van de wensen en uitgangspunten. Uiteraard worden de mogelijkheden ook (mede) bepaald door eventuele monumentale beperkingen, ook op dit gebied kunnen wij u vanuit ervaring adviseren.

Neem contact met ons op voor uw specifieke situatie.

Middle