middle middle
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • 한국어

Waarom SIAP?

SIAP onderscheidt zich van andere systemen, voor variabele akoestiek, door de unieke eigenschap dat SIAP-galm échte galm is. SIAP-akoestiek is échte akoestiek! SIAP-akoestiek is integraal onderdeel van de akoestiek van de zaal. Het is géén geluidversterking en is ook geen vervanging daarvan. Lees meer…

De volgende unieke kenmerken zijn daarvoor tezamen essentieel:

Why SIAP?

SIAP gegenereerde nagalm is samengesteld uit natuurlijke (digitale) reflecties. Dit betekent dat de reflecties die evolueren van vroeg tot laat en de diffuse reflecties in natuurlijke akoestiek, in een SIAP systeem op eenzelfde manier worden gegenereerd zoals in de natuur. Daarom noemen we het: échte elektronische akoestische architectuur.

SIAP maakt geen gebruik van recirculatie van zaalgalm in het systeem. Recirculatie komt in natuurlijke akoestiek niet voor en zou anders namelijk tot ongewenste kleuring leiden.

SIAP creëert tijdconstante nagalm, zodat er geen zwevingen e.d. in de akoestiek kunnen ontstaan. Tijdconstant betekent o.a. dat SIAP inherent ”pianocompatibel” is. Dit in tegenstelling tot systemen die gebruik maken van tijdvariatie, waarbij de geproduceerde “reflecties” in de tijd gaan zweven (continu veranderende toonhoogteverschuiving. Tijdvariatie leidt tot een jankend geluid tijdens het uitklinken van snaren en tot een nogal wollig uitklinkende galm. In een natuurlijke akoestiek komt dergelijke tijdvariatie gelukkig niet voor. Musici en kritische luisteraars, vooral mensen met een “absoluut gehoor” blijken hiervoor extra gevoelig te zijn.

SIAP zorgt door het natuurlijke procedé voor behoud van natuurlijk bronbalans, de correcte lokalisatie en klankkleur van bronnen op het podium (instrumenten, zangers, acteurs).

SIAP heeft volledige controle over haar procedé. Bijvoorbeeld: de ingestelde nagalmtijd is – in elke preset – gelijk aan de gewenste nagalmtijd in de zaal voor het betreffende gebruiksdoel. Bijvoorbeeld, een nagalmtijd van 2 seconden in de processor (voor symfonische muziek), betekent dat de gemeten nagalmtijd in de zaal diezelfde 2 seconden is. Met andere woorden, SIAP heeft volledige controle over de aangepaste akoestiek van de zaal.

SIAP kent – vanzelfsprekend – door al deze eigenschappen geen rondzingproblemen: het SIAP procedé is in zichzelf akoestisch stabiel en kleuringsvrij.

Het SIAP systeem is zeer gebruiksvriendelijk. Er hoeft geen speciale kennis in huis te zijn om het SIAP systeem te bedienen.
Middle