middle middle
 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • 한국어

SIAP is uniek onder de elektronische akoestische systemen:

SIAP onderscheidt zich met zes belangrijke kenmerken van alle andere systemen voor variabele akoestiek. Omdat uitsluitend natuurlijke procédés worden toegepast mogen we met recht zeggen dat het SIAP systeem échte elektronische architectuur is.

  1. SIAP-galm is echte galm. Gegenereerde nagalm bestaat uit op natuurlijke wijze (digitaal) gemaakte reflecties. De door het systeem opgewekte nagalm wordt opgebouwd uit geluidreflecties zoals die ook in een natuurlijke akoestiek voorkomen. De SIAP processor genereert elke geluidreflectie afzonderlijk; deze is dus geen herhaling van een voorgaande met wat aanpassingen. Voor het invullen van de ontbrekende reflecties beschikt de SIAP processor over een groot aantal onafhankelijke kanalen, met ieder een eigen voor de zaal op maat gemaakt reflectiepatroon. De SIAP luidsprekers geven de complete reflectiepatronen weer: vroege en late reflecties vormen één “omhullende” akoestiek. Er zijn geen afzonderlijke vroege-reflectie-luidsprekers en nagalmluidsprekers.

 

  1. SIAP heeft volledige controle over haar procedé. Bijvoorbeeld: de ingestelde nagalmtijd is – in elke preset – gelijk aan de gewenste nagalmtijd in de zaal voor het betreffende gebruiksdoel. Bijvoorbeeld, een nagalmtijd van 2 seconden in de processor (voor symfonische muziek), betekent dat de gemeten nagalmtijd in de zaal diezelfde 2 seconden is. Met andere woorden, SIAP heeft volledige controle over de aangepaste akoestiek van de zaal. Op deze manier vult het SIAP systeem voor elk specifiek gebruiksdoel (spraak, kamermuziek, orkest, koor enz.) de geluidreflecties aan, die samen met de natuurlijke reflecties van wanden, plafond, vloer e.d., tot de gewenste akoestiek leiden. Daardoor ontstaat één totale akoestiek en is de nagalmtoevoeging dus geen afzonderlijk hoorbaar “effect”. Met andere woorden, het unieke karakter van de zaal blijft behouden, terwijl de akoestiek optimaal is gemaakt voor het betreffende gebruik van het moment.

 

  1. De zaalakoestiek en de SIAP aanvulling grijpen naadloos in elkaar, als één geheel. Het SIAP systeem vult de akoestiek van de
zaal aan, het zet er niet een complete akoestiek overheen.

 

  1. SIAP maakt geen gebruik van recirculatie van zaalgalm in het systeem. Recirculatie komt in natuurlijke akoestiek niet voor en zou anders namelijk tot ongewenste kleuring leiden. Bovendien zou toepassing van  recirculatie van luidsprekergeluid terug naar de microfoons tot een ongewenste kleuring leiden – een metalige naklank – leiden. Door het ontbreken van recirculatie wordt de akoestiek ook niet beïnvloed door de zaalbezetting (wel of geen publiek).

 

  1. SIAP creëert tijdconstante nagalm, zodat er geen zwevingen e.d. in de akoestiek kunnen ontstaan. Tijdconstant betekent o.a. dat SIAP inherent ”pianocompatibel” is. Dit in tegenstelling tot systemen die gebruik maken van tijdvariatie, waarbij de geproduceerde “reflecties” in de tijd gaan zweven (continu veranderende toonhoogteverschuiving). Hiermee wordt een hoger aantal geluidreflecties gesuggereerd en is tevens een middel om de rondzingrisico’s te beperken. Tijdvariatie leidt tot een jankend geluid tijdens het uitklinken van snaren en tot een nogal wollig uitklinkende galm. Hiermee wordt de zaal voor het gehoor gevarieerd in vorm en afmetingen tijdens de muziek. In werkelijkheid hebben geluidreflecties in een zaal natuurlijk géén variabele, maar juist een vaste tijdvertraging, die bepaald wordt door de zaalvorm (breedte, diepte, hoogte; verstrooiende vlakken, decoratie, geluidabsorptie van de aanwezige materialen e.d.). Omdat het SIAP systeem tijdconstant is, behoudt de nagalm de helderheid van de klank zoals die voor goede concertzalen kenmerkend is en is er géén risico op zwevend uitklinken van bijvoorbeeld pianosnaren die hun eigen uitklinkgedrag hebben. SIAP heeft óók voor mensen met een absoluut gehoor (pianisten, pianostemmers) een natuurlijke klank: voor hen hoeft het systeem niet te worden uitgeschakeld.  In een natuurlijke akoestiek komt dergelijke tijdvariatie gelukkig niet voor. Musici en kritische luisteraars, vooral mensen met een “absoluut gehoor” blijken hiervoor extra gevoelig te zijn.

 

  1. SIAP zorgt door het natuurlijke procedé voor behoud van natuurlijk bronbalans, de correcte lokalisatie en klankkleur van bronnen op het podium (instrumenten, zangers, acteurs).

 

 1. SIAP kent geen rondzingen. Het procedé is van zichzelf akoestisch stabiel en kleuringsvrij.
Middle